Hem

Stentokarna är tänkt att vara en sida med bilder på turer och utflykter och annat stenrelaterat.

 

Stentok

En sten du är normal

Flera stenar du är en samlare

Aldeles för många du är en stentok

>20

cm

Block

20-2

cm

Sten Grus

20-6

mm

Grovgrus Grus

6-2

mm

Fingrus Grus

2-0,2

mm

Mellansand Sand

0,2-0,02

mm

Grovmo Sand

0,06-0,02

mm

Finmo Slit

0,02-0,006

mm

Grovmjäla Slit

0,006-0,002

mm

Finmjäla Slit

<0,002

mm

Lera Slit

Kornstorlek Benämning

Amatörgeolog

 

Definitionen "amatör" i namnet amatörgeolog förutsätter att man samlar till sin egen samling och för att få bytesmaterial. Även dem som kommer efter dig vill gärna hitta något.

 

En amatörgeologs verktyg omfattar endast handverktyg så som geologhammare och mejslar. Motordrivna verktyg och sprängmedel kräver tillstånd från markägaren och myndigheten.

 

 

Att leta efter geologiskt material oavsett slag kräver inga tillstånd och man bryter inte mot någon lag eller förordning. Det är inte heller förbjudet att bära med sig geologhammare eller verktyg över annans mark.

 

 

Att insamla geologiskt material, vilket i realiteten innebär att man fysiskt avlägsnar material exempelvis fossil eller mineral från annans mark, skall man alltid följa gällande lagar och förordningar.

 

Källa Geonord.org

 

SKÅNE

BLEKINGE

HALLAND

SMÅLAND

ÖLAND

GOTLAND

BOHUSLÄN

DALSLAND

VÄSTERGÖTLAND

ÖSTERGÖTLAND

VÄRMLAND

NÄRKE

SÖDERMANLAND

UPPLAND

VÄSTMANLAND

DALARNA

GÄSTRIKLAND

HÄLSINGLAND

HÄRJEDALEN

JÄMTLAND

MEDELPAD

ÅNGERMANLAND

VÄSTERBOTTEN

NORRBOTTEN

 LAPPLAND

 

 

FLINTA

KUSTGNEJS

CHARNOCKIT

RÖD VÄXSJÖGRANIT

ORTOCERKALKSTEN

HOBURGSKALKSTEN

BOHUSGRANIT

KVARTSIT

PLATÅDIABAS

KOLMÅRDSMARMOR

KYANITKVARTSIT

DOLOMITMARMOR

GRANATÅDERGNEJS

HÄLLEFLINTA (randig)

KVARTSBANDAD BLODSTENSMALM

PORFYR

GÄVLESANDSTEN

DELLENIT

TÄNNÄSÖGONGNEJS

TÄLJSTEN

ALNÖIT

NORDINGRÅGRANIT

KOPPARKISMALM

GABBRO

APATITJÄRNMALM

 

 

Landskaps stenar

Minerallagen 15 kap. 6 §.

 

Varphögar ägs under en viss tid av gruvägaren, därefter övergår äganderätten till markägaren.

Brottsbalken 12 kap. 2 § räknar upp en mängd naturprodukter som är förbjudna att ta utan markägarens tillåtelse. Där ingår bl.a. Sten. Men om man plockar någon enstaka sten har det ändå ansetts tillåtet.

 

 

 

Mohs hårdhetsskala

 

Visar reptåligheten för olika mineraler genom att ett hårdare mineral kan repa ett mjukare.

 

Skalan skapades av den tyske mineralogen Friedrich Mohs som baserade den på tio mineraler som fick varsitt värde på en skala 1-10.

 

Inom materialteknik finns flera definitioner av hårdhet.

Ett materials okända hårdhet bestäms genom att man undersöker vilket mineral på skalan som är det hårdaste som kan repas, eller omvänt, vilket är det mjukaste mineral, som förmår repa provföremålet. Mineral med hårdhet 1-2 kan repas med en nagel, och mineral med hårdhet 1-6 kan repas med en stålspik.

 

Mohs hårdhetsskala är endast en jämförande skala. Exempelvis är korund dubbelt så hårt som topas, medan diamant är nästan fyra gånger så hårt som korund.

Diamant är det hårdaste naturmaterial som finns.

 

En briljant är en smyckeslipad diamant. Enda sättet att slipa fram briljantens fasetter har hittills varit att använda mera diamant, i detta fall i form av diamantpulver.

 

Tills vidare föreligger inga uppgifter om huruvida diamantindustrin prövat att använda fulleren vid slipningen.

Korund ingår ofta i industrins slipskivor, och med detta kan de flesta hårda material (utom diamant) slipas till önskad form eller skäras.

 

Bärnsten

2…2,5

Korall

3,5

Pärlemor

 

Malakit

4…5

Obsidian

5

Måmsten

6

Lapis lazuli

6

Opal

6

Turkos

6

Hematit

6,5

Granat

6,5...7

Jade

6,5...7

Agat

7

Ametist

7

Kalcedon

7

Karneol

7

Onyx

7

Tigeröga

7

Akvamarin

7,5

Beryll

7,5

Zirkon

7,5

Smaragd

8

Topas

8

Kryssoberyll

8,5

Rubin

9

Safir

9

Diamant

10

 

Prydnadssten Mohs

 

Besök även dessa sidor:

 

www.halden-geologiforening.org

 

Lite av det man kan se och hitta på turerna.

Copyright 2013 © All Rights Reserved